013 aMarijan Lužnik je zaključil študij medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1981.

Specializacijo iz ginekologije in porodništva je končal leta 1989 s specialističnim delom "Neploden par", ter aprila 1999 zaključil magistrski študij kliničnih medicinskih ved z magistrsko nalogo "Transvaginalni ultrazvočni pregled kot objektivna ocena materničnega vratu v nosečnosti".

Zdravniška zbornica Slovenije ga je leta 2002 imenovala za glavnega mentorja specializantom iz ginekologije in porodništva. Dva mandata je bil izvoljen v naziv asistent za predmet ginekologija na MF v Mariboru.

2007 je pridobil naziv primarij. V letih 2001 – 2003 in 2006 – 2008 je bil predstojnik Oddelka za ginekologijo in porodništvo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in od 2004 do 2006 je bil predstojnik Kliničnega oddelka za perinatologijo v Splošni bolnišnici Maribor. V študijskih letih 2004/2005 in 2005/2006 je predaval na VŠZV Maribor.

Februarja 2010 mu je bila odobrena tema doktorske disertacije z naslovom "Mrežna cerklaža – nova možnost za podaljšanje nosečnosti s pretečim ekstremno in zelo prezgodnjim porodom".

Trenutno je zaposlen v SB Slovenj Gradec na Oddelku za ginekologijo in porodništvo, kjer opravlja specialistično ginekološko, uroginekološko in porodniško diagnostiko in operativo. Izvaja predporodno diagnostiko z ugotavljanjem tveganja za genske napake z merjenjem nuhalne svetline ter genetsko diagnostiko z amniocentezo.

Na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec je habilitiran v naziv višji predavatelj za področje "Ginekologija in porodništvo".

Njegovo raziskovalno področje je uroginekologija in perinatologija. Je avtor številnih strokovnih člankov s področja uroginekologije, ginekologije in porodništva. Aktivno sodeluje na številnih simpozijih doma in v tujini. Je član Slovenskega zdravniškega društva, Slovenskega ginekološko porodniškega društva, Uroginekološkega društva Slovenije in član mednarodnega uroginekološkega združenja International Urogynecological Asociation – IUGA.

Bibliografija

 

003 sestra aJasmina Krevh Polaner je končala Srednjo zdravstveno šolo v Slovenj Gradcu in po končani šoli nadaljevala študij na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani – smer babištvo. 2005 je diplomirala in se kot diplomirana babica zaposlila v Zdravstvenem domu Dravograd.

Leta 2009 se je pridružila naši ekipi. Kasneje sta skrb za naše pacientke prevzeli še Sanja Lesičnik, dipl. med. sestra in Jasna Kašnik, dipl. med. sestra, ki trenutno skupaj z zdravnikom skrbi za celostno obravnavo naših pacientk.

 

  

Sanja Lesičnik, dipl. med. sestra, je leta 2009 diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru z diplomsko nalogo »Puberteta – pojavljanje menarhe v slovenski populaciji«.

Jasna Kašnik, dipl. med. sestra, je diplomirala leta 2012 na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru z diplomsko nalogo »Seznanjenost mladih s problemom samomorilnosti v Sloveniji«.

 

Zanimive povezave:

http://www.zenska-neplodnost.cz/novinky/inovativni-metoda-cerklaze-v-prevenci-predcasneho-porodu-kazuistika-242