Eva 1a

Cepljenje proti virusu HPV

Opravljamo tudi cepljenje proti virusu HPV. S cepljenjem lahko preprečimo nekatere bolezni, povzročene zaradi okužbe s humanimi papiloma virusi - HPV 6, 11, 16 in 18, ki zmanjšujejo kakovost življenja, povzročajo invalidnost ali celo smrt.

Cepimo s  cepivom s štirivalentno zaščito pred okužbo s HPV 16 in 18 ter genotipoma HPV z nizkim tveganjem 6 in 11 (cepivo Silgard proizvajalca Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d. o. o.).

Silgard je cepivo za preprečevanje:

  • raka materničnega vratu,
  • predrakavih cervikalnih lezij,
  • predrakavih vulvarnih lezij,
  • predrakavih vaginalnih lezij, ki so vzročno povezani z določenimi onkogenimi tipi humanih papilomavirusov (HPV),
  • bradavic na zunanjih spolovilih, ki so vzročno povezane s specifičnimi tipi HPV.

Cepljenje je samoplačniško.

Na željo pacientke lahko cepimo tudi z dvovalentnim cepivom za zaščito pred okužbo z genotipoma HPV z visokim tveganjem 16 in 18.

Cepivi varujeta pred dvema genotipoma visokorizičnih HPV (HPV 16 in HPV 18), ki povzročata okoli 70% vseh rakov materničnega vratu. Ker se rak materničnega vratu v 30% razvije iz drugih genotipov, je kljub cepljenju potrebno nadaljevati s preventivnimi ginekološkimi pregledi.

Več o cepivu – povezava na NIJZ

http://www.nijz.si/sl/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-okuzbi-s-hpv-raku-maternicnega-vratu-in-cepljenju-proti-hpv-1