Ginekološka ambulanta se nahaja v pritličju Zdravstvenega doma Dravograd, Trg 4 julija 4, 2370 Dravograd – desno od glavnega vhoda. Lokacija zdravstvenega doma je neposredno nad križiščem glavne ceste, ki se v tem delu odcepi proti Mariboru in proti centru oziroma proti Avstriji. Parkirišče je urejeno nad stavbo zdravstvenega doma.